کفکش خورشیدی، پمپ آب خورشیدی، آبیاری خورشیدی، پمپاژ آب خورشیدی… امروزه به لطف توسعه تجهییزات خورشیدی تبدیل به کلماتی کاربردی در صنعت و کشاورزی کشورهای صنعتی شده اند، ولی متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلف آنقدر گران به مشتری عرضه می گردد که میل مشتریان به استفاده از این موهبت الهی از بین میرود. با توجه به این موضوع بهینه گستران انرژی با توجه به تحصیلات و تخصص در زمینه انرزی مسولیت کاهش هزینه ها و توسعه ای این تکنلوژی را بر عهده خود دانسته و با تحقیقات و انجام تست های فراوان  اقدام به طراحی و ساخت تجهییزاتی نمود که هزینه ها را در برخی موارد تا یک سوم نیز کاهش می دهد. باشد تا خدمتی در راستای آسایش کشاورزان و صنعت گران زحمت کش کرده باشیم.

 

آبیاری خورشیدی

آبیاری خورشیدی

 

 کد سیستم دهنه خروجی بیشترین ارتفاع پمپاژ ساعت کارکردی قیمت قابلیت های جانبی
کد۱ سه چهارم اینچ ۴ متر ۱ ۵۰۰/۰۰۰ روشنایی + شارژ موبایل
۳ ۸۰۰/۰۰۰ روشنایی + شارژ موبایل
۵ ۱۰۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری
کد۲ یک اینچ ۴ متر ۱ ۶۰۰/۰۰۰ روشنایی + شارژ موبایل
۳ ۹۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری
۵ ۱/۱۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری
کد۳ یکونیم اینچ ۴ متر ۱ ۷۰۰/۰۰۰ روشنایی + شارژ موبایل
۳ ۱/۰۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری
۵ ۱/۲۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری
کد۴ یک اینچ ۸ متر ۱ ۸۰۰/۰۰۰ روشنایی + شارژ موبایل
۳ ۱/۱۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری
۵ ۱/۳۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری
کد۵ دو اینچ ۸ متر ۱ ۱/۰۰۰/۰۰۰ روشنایی + شارژ موبایل
۳ ۱/۴۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری
۵ ۱/۷۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری
کد۶ یک اینچ ۱۷ متر   ۱۰ دقیقه ۸۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری
۱ ۲/۵۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری+یخچال+کولر…
۲ ۳/۰۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری+یخچال+کولر…
طلوع آفتاب تا غروب آفتاب ۴/۰۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری+یخچال+کولر…
کد۷ دو اینچ ۱۷ متر ۱ ۴/۰۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری+یخچال+کولر…
۲ ۵/۰۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری+یخچال+کولر…
طلوع آفتاب تا غروب آفتاب ۷/۰۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری+یخچال+کولر…
کد۸ یک اینچ ۳۰ متر ۱ ۳/۰۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری+یخچال+کولر…
۲ ۳/۵۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری+یخچال+کولر…
طلوع آفتاب تا غروب آفتاب ۴/۵۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری+یخچال+کولر…
کد۹ دو اینچ ۳۰ متر ۱ ۵/۰۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری+یخچال+کولر…
۲ ۷/۰۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری+یخچال+کولر…
طلوع آفتاب تا غروب آفتاب ۱/۰۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری+یخچال+کولر…
کد۱۰ یک اینچ ۶۰ متر طلوع آفتاب تا غروب آفتاب ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ روشنایی +لوازم صوتی و تصویری+یخچال+کولر…
کد۰ بالای دو اینچ بالای ۶۰ متر طلوع آفتاب تا غروب آفتاب توافقی روشنایی +لوازم صوتی و تصویری+یخچال+کولر…