روکش حرارتی شیشه

روکش حرارتی شیشه

پنجره‌ها در مقایسه با دیگر اجزای ساختمان حرارت را بیشتر از خود عبور می‌دهند. از این رو در زمستان مقدار زیادی حرارت می‌تواند از آنها هدر رود و در تابستان نیز می‌تواند مانند یک منبع حرارت عمل کرده و خنک کردن ساختمان را مشکل نماید. روکشهای حرارتی شیشه با تکنولوژی پیشرفته این مشکل را برای شما حل میکند.