کفکش های دی سی دوازده ولت مستقیم با باطری ماشین یا باطری موتور و یا باطری تراکتور و یا هر باطری دوازده ولت دیگری کار میکنند و نیازی به هیچ دستگاه یا وسیله دیگری ندارند. این کفکشها از یک دوم اینچ تا دو اینچ موجود میباشند و تارتفاع هشت متر اب را پمپاژ مکند. این کفکشها در مناطقی مانند روستاها، ویلاها، باغات، پرورش مااهیها… که به برق دسترسی ندارد بسیار کاربردی هستند و به همین جهت در سیستمهای خورشیدی جایگاه ویژه ای دارند. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.