بهینو گستران انرژی پس از سالها تجربه در زمینه انرژی و با بهره گیری از متخصصان انرژی موفق به  طراحی و ساخت قاب و سازه پنل خورشیدی در مدلهای مختلف و بر اساس تکنولوژی روز گشته است و آماده ارایه قابهای سفارشی در مدلهای سفارشی و یا آماده برای سازمانهای دولتی و خصوصی و شرکتهای همکار میباشد.

قاب سفارشی پنل2

قاب سفارشی پنل۲

قاب سفارشی پنل1

قاب سفارشی پنل۱