پنل خورشیدی

بهینو گستران انرژی ارایه دهنده انواع پنل های چینی، آلمانی و کره ای در توانهای ۵ الی ۲۵۰ وات

قیمتهای زیر تقریبی میباشند

جهت دریافت قیمت دقیق پنلهای خورشیدی لطفا تماس حاصل فرمایید

قیمت پنل خورشدی چینی در مارکهای مختلف هر وات ۳۰۰۰ تومان

قیمت پنل خورشدی آلمانی در مارکهای مختلف هر وات ۸۰۰۰ تومان

قیمت پنل خورشدی چینی در مارکهای مختلف هر وات ۳۰۰۰ تومان

پنل خورشیدی

پنل خورشیدی