کفکش خورشیدی، پمپ آب خورشیدی، آبیاری خورشیدی، پمپاژ آب خورشیدی… امروزه به لطف توسعه تجهییزات خورشیدی تبدیل به کلماتی کاربردی در صنعت و کشاورزی کشورهای صنعتی شده اند، ولی متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلف آنقدر گران به مشتری عرضه می گردد که میل مشتریان به استفاده از این موهبت الهی از بین میرود. با توجه به این موضوع بهینه گستران انرژی با توجه به تحصیلات و تخصص در زمینه انرزی مسولیت کاهش هزینه ها و توسعه ای این تکنلوژی را بر عهده خود دانسته و با تحقیقات و انجام تست های فراوان  اقدام به طراحی و ساخت تجهییزاتی نمود که هزینه ها را در برخی موارد تا یک سوم نیز کاهش می دهد. باشد تا خدمتی در راستای آسایش کشاورزان و صنعت گران زحمت کش کرده باشیم.