شارژ کنترلر چیست: شارژ کنترلر در سیستم برق خورشیدی به عنوان مغز سیستم خورشیدی نقش بازی کرده و وظایفی از جمله کنترل خروجی ها و ورودی های تولیدی و مصرفی، اعمال زمانبندی، جلوگیری از خراب شدن باطری،  اعمال کدهای ایمنی … را بر عهده دارد.

بهینو گستران انرزی عرضه کننده شارژ کنترلرهای برق خورشیدی در آمپرهای ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۶۰, ۱۰۰ و برندهای مختلف به همکاران عزیز. جهت دریافت قیمت و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.